сряда, 13 октомври 2010 г.

Впечатления от програмата за чертане Монограф

Моят приятел Георги ме помоли да начертая чертеж на реституиран магазин, който да се използва при делбата между собствениците. Реших да използвам собствената си програма за чертане Монограф. Нея познавам най-добре, а и искам да открия някои недостатъци,които да премахна в новата й версия.

Ето някои от впечатленията ми:

Първоначален подход към чертежа

1. Чертожното пространство трябва да бъде зададено в реални размери, а не в някакъв определен мащаб. Т.е. ако ще работим в сантиметри и магазинът има приблизителни размери 60 х 30 метра, то чертожното пространство трябва да се зададе 8000 х 5000. Излишното пространство отстрани е за поясняващи текстове и размерни линии. След време, когато чертежът се разпечатва, програмата ще го мащабира подходящо в зависимост от големината на хартията или от зададения мащабен коефициент.

2. Най-напред трябва да се начертаят базовите елементи на чертежа като колони и контурни стени. Определящите ги точки се задават с относителни координати, които се вземат от свалените реални размери.

Свързващите детайли се чертаят след базовите елементи. Тяхните точки се задават чрез приблизитено посочване на мястото, където се намират. Точните им координати се изчисляват от програмата в зависимост от предварително избраните методи за задаване на точки.

Например, ако искаме стената да започва от средата на колоната, то избираме метода за задаване на точка да е "Средна". Посочваме с мишката приблизително около средата на колоната и програмата изчислява точните координатите.

Мишка и клавиатура

Когато човек чертае, той работи почти само с мишката, която държи с дясната ръка. Лявата ръка е свободна и служи само за подпиране. Но МоноГРАФ намира работа и за лявата ръка. С нея може да се избира следващата функция или метода на задаване на точка.

Почти всяка функция от програмата може да се активира чрез натискане на подхоящ клавиш от клавиатурата. Този клавиш е обикновенно началната буква от името на функцията. Методите за избор на точка са присвоени на функционалните клавиши F1, F2 и т.н., защото те се натискат по време на изпълнение на функциите.

Например, ако искате да начетраете линия - натискате клавиша "Л", програмата пита за първа точка - натискате клавиша "F2", което означава метод за задаване на точка "Крайна" и посочвате приблизително около мястото на точката. Програмата изчислява точните координати и иска втората точка на линията. Вие натискате клавиша "F7", което означава метод за задаване на точка "Средна" и посочвате около средата на някоя линия. Програмата пресмята точните координати на средата и изчетава линията. Така вие заедно с програмата се превръщате в машина за правене на точни чертежи.

Параметри на функциите

Най-важните параметри, които определят елементите на чертежа са точките. Но от съществено значение са и атрибутите на елементите като тип на линията, дебелина, цвят, ниво на детайлност и др. Те се променят по-рядко, затова програмата не пита за тях при всяко изпълнение на функциите, а работи с параметри по премълчаване.

Тези параметри се задават чрез специални команди извън функциите,но могат да се променят локално вътре във функциите. Например, ако по принцип чертаете с черна основна линия, то ще направите тези парамери да се използват по премълчаване. Ако ви се наложи да чертаете червена линия, то ще промените цвета, когато програмата ви пита за първа или втора точка от линията и няма нужда да възстановявате черния цвят за следващата линия, защото това ще го направи програмата като използва параметрите по премълчаване след завършване на фунцията.

Изпращане на чертежа по Интернет

След като направих основните чертежи и вариантите им за делбата, можех да ги разпечатам на хартия, да ги размножа и да се разпратя на собствениците за съгласуване. Но тази технология звучи кощунствено в ерата на Интернет. Ясно е, че ще изпращаме и-мейли с прикачени файлове, но проблемът е, че собствениците нямат моята програма за да визуализират файловете. За щастие МоноГРАФ има функция за експорт на чертежите в JPEG формат. Така всеки, който има Интернет ще може да ги види. Ако ви е интересно, можете и вие да видите един такъв чертеж.