понеделник, 7 март 2011 г.

GPS система за следене и управление на подвижни обекти

Компоненти на системата

GPS системата за следене и управление на подвижни обекти се състои
от следните компоненти:

- дигитална географска карта с възможност за нанасяне на неподвижни обекти върху тях.
- GPS апарати монтирани на подвижните обекти.
- GSM карта за предаване на данни по GPRS канал.
- Компютър свързан с Интернет.
- Софтуер за управление на комуникацията с подвижните обекти и визуализация на местоположението им върху географската карта.
- База данни за съхранение и справки на събитията в системата.

Комплектовка на системата и комуникация между компонентите

Най-напред се монтират GPS устройствата върху подвижните обекти и се свързват с източник на постоянен ток 12 или 24 волта. GPS антената се поставя на покрива или на друго място с видимост към небето. GSM антената може да се прикрепи към стъклото на прозореца или друго място с гарантиран прием на GPRS сигнал. В гнездото на GPS устройството за GSM карти се поставя карта на GSM оператора, който осигурява GPRS покритие на района. GSM картата се настройва да предава на определен IP адрес с определен порт.

В диспечерският пункт на системата се монтира компютър с постоянна Интернет връзка. На компютъра се инсталира програмната система GPSNT за управление на комуникацията с подвижните обекти и визуализация на местоположението им върху географската карта.

Програмата GPSNT се сързва последователно на определен интервал с GPS устройствата. Те изпращат обратно координатите на местоположението си, времето, в което са измерени и скоростта, с която се движи подвижния обект. Програмата приема съобщението, визуализира символа на подвижния обект на определеното място върху картата, определя настъпването на някое от предварително дефинираните събития и го записва в базата данни на системата.

Описание на демонстрационния пример

Симулационен демонстрационен пример на GPS система с реални данни от движението на два локомотива може да се изтегли от тук. Географската карта е направена с програмата за чертане МоноГРАФ.

Двата локомотива се движат по релсите на железопътната мрежа на обект. Движението се отразява върху дигиталната карта на екрана. Върху картата са отбелязани зоните на неподвижни обекти като гари, кантари, разтоварища и товарища. След преминаването на локомотивите през зоните на неподвижните обекти и престоят им в тях за определено време се генерират събития като "Пълен влак", "Премерен влак", "Празен влак" и т.н. Тези събития изменят статуса на влака, който се отразява на цвета на символа изобразяващ местоположението му.

По време на движението на влаковете може да се правят и интерактивни действия за изменение на мащаба на изображението и за получаване на допълнителна информация за движещите се и неподвижните обекти.

Основният екран на програмата GPSNT изглежда така:

Няма коментари:

Публикуване на коментар